Предупреждение: Форумите на dir.bg се фалшифицират! Злобен "хакер" се разпорежда над участниците и администрацията! Форумите се манипулират и цензурират!

ТОЗИ ФОРУМ Е ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ФОРУМИТЕ НА ДИР.БГ.

ПОЛЗВАЙТЕ ГО КАТО КНИГА ЗА ПОХВАЛИ И ОПЛАКВАНИЯ


Ако там са ви цензурирали и искате да изкажете мнението си за даден администратор или модератор или за когото и да е каквото и да е, може да го направите тук.

Натиснете CTRL-D, за да добавите тази страница във Favorites сега.

Популяризирайте този сайт сред участниците в дир.бг чрез сигнатура или по друг начин.
Така те винаги ще знаят къде да дойдат тогава, когато в дир.бг ги цензурират!
Copy/paste: [url=http://dirt.dolubkp.com/][red][b]КНИГА ЗА ПОХВАЛИ И ОПЛАКВАНИЯ[/b][/red][/url]

Администраторите, разбира се, също ще дойдат, защото ще искат да прочетат какво мислите и сте написали за тях.


ВХОД

Обратно към цензурата