politika.edno.info

В момента може само да четете - версията на форума е много стара и поради обновяване на версията на PHP вече не функционира. Ползвайте форумите на forum.edno.info.
Коментари

 Нова тема  |  Начало  |  Към тази тема  |  Търсене  |  Вход   По-нова тема  |  По-стара тема 
 sssssss
Автор: swss 
Дата:   29.06.04 19:13

Вижте кой управлява форумите на дир.бг, кой се разпорежда, цензурира, въвежда "ред", сваля редовно назначени модератори, заплашва, псува. Не му правя реклама. Правя антиреклама на дир.бг. Ето този, който е писал текстовете по-долу, цензурира клуб Политика, както и всички останали форуми. Той въвежда реда във форумите на др. Жеглов, Чавдаров и другите гадове. Жеглов пък получава награда за мениджмънта си - вече една година не е отстранил този изрод откакто е предупреден, а иначе от 3 години, по моя информация, изчадието тероризира други участници. Догодина още награди да му дадат!


Получена: 24.10.03 18:46

е сега вече тисе еба мамата масторе.
само те гледах касе дарвиш сас расни прекоре...
педерас.
ного прицепен си бе деба а.
и ас тека ште карам като тебе.
настоиателно и с кеф аааахахахахахаааааааа :о))))))
аре подавай си остафката штото те чека распаране откаде газат.
сешташ лисе.
ште се сетиш нема каде да одиш.
аааахахахахааааа :о))))))
о стаф ка
о стаф ка
хи хи хи.


-------------


Получена: 25.10.03 23:48
борим се срешто педеразите като тебе.
каде се праат на принципени аса меризливи гувна.
ште береш ного иадове смене ас оште не сам те потчал.
аре.


ааа за малко азабраим деба.
о стаф ка.
о ста фка.
ааааааахахахахахахаааааааа :о))))))))))))


--------------


Получена: 26.10.03 00:26
аре неми обесниавай аси подавай остафката бе смотльо!
штом нерасбираш кво варшиш еби се о газат.
ас дане сам доктор ате лекувам бе шизо?????
иасен ли сам ели ште тисе изесни бес да пофтарам а?
бастон изкривен с кур забоден о остата тва сити.
фелософ смотан.
ште напраим асереш кръф педераз с педераз!
ас те дебнем от три месетца бе хуйчо!!!
и сам ти стапил на врата и немаш откачване од мене ако си не седнеш на посраниа газ.
и тва тука тие най малечкиа проблен штото като ти поткарам саитовете тогава ште расбереш кон боб едели.
и като почнат ората аполочават писма от поштите ти баш като од педераз!
расбрали.


--------------

Получена: 26.10.03 00:54
иживевам се като следовател прокорор и садиа еновремено.
о сенка.
аааааахахахахахахаааааааа :о))))))))


--------------

Получена: 26.10.03 01:02
Дотук с прикаските.
ште гледам за остафкатати до понделник.
после вадим уя ити го забивам о газа.
аре.

--------------

братчета каза ати кажем че темите одтука са отишле о клуп педигогика кадето нгие местото. оште каза ати кажем че ти благодарстфа заштото негие видел од порано та сега сиги е преместил сас кеф. и последно миказа ати кажем а запомниш ено нешто. братчета никога и никаде непипа никой ако не сее катчил на ората вархо галвите и ората са потрестирале од тфа та по таа пречина оро и офлайна асе ебат о газа.
преатно мибеше аси поговориме деба.
аре.

ааа штех азабрайм.
шефа на братчета е о охраневаштиа биснес.
нее тфа каде сиго мислиш.
аре.

--------------

ебисе о газат.
по моиа термометар неска е петак.
очеквам отиваш лиси ели не.
не че ми е на уя кфо ште кажеш ама е женталменски аго чуе одиторията.
аре.

--------------

намене са ми прес уя две нешта.
парво ка штесе однасат сас мене.
фторо колко оште ште се обаждат акажат чеси говниар.
ас си имам ена бройка каде е сагласна аисчезваш од тука ими стига.
вапросат е прос сашто като капано офлайно 123 пати.
трагваш лиси сам.
тфа е вапросат ане кфо има о даниа расбрали

--------------

на слабиа тоталитирис уя мо е се о газат.
по таа пречина недей аплачеш гортчиво деба.
ас салзи на посеркофтци попивам сас шамаре.
на никой чувек о тоа фором немо е пипано ништо.
осфем некой слочайно закатчил се отебе.
тракнал самго амо не меришеш.
тека че цензора нема има бой по меризливиа газ на един кльомбар.
аре.

забрайх а кажем.
неми требват педесе и един процентове.
стигами един чувек акаже ате раскарам.
аре брой.

--------------

парво на парво ебисе о газа.
трето на трето еби се о газа.
четфарто тиси оставаш един обикновен задрастен педеразин.
пето на пето еби се огаза.
шесто ако се не ебеш самичак огаза ас си стоим накамто твоьо одзад. нема ате разочоровам толко смеси блиски ас тфа нема аго допуштим вав никакаф моменд од твоа виртоален скапан жевот. нема ати пофтарам че колко поми мардаш толко поми прайш еаколациата на шес заштото тфа тиси го знааш и като саштински педераз ти праи кеф што инатче ште се сапротивлеваш далаг тайм.
седмо еби се о газат.
осмо нема ати пофтарам че не мое аси полут од мене.
девето ебисе о газа. тоа пат мошно.

--------------

вашта одиториа ми ареса деба понеже заштото сичко ви расбирам кфо си расправате и кур и путка и педераз ане говориме че даже и дестфенитца са думи каде ас ги расбирам сашто тека. иасно мие и кфо е дарт мераклиа и женталмен спасител по сотови алармови енсталатции о напрегнат моменд.
дубре че си нерасправахте само политики та имаше ентерес и одкамто моата доша.

-------------

жинжаре като потчнеш асе ебеш анесамо а организирваш копоне мое и ати се обадим деба. на тоа етаб говорячи накаде тебе колко си штеш нема реалноф смисал и ас асе бутам о женталменете и бестфа несам нипо прикаски нипо льобоф а онли по ьонашкото ебане с един гол уй. ако па слочайно ного силно те гони некакаф проблен каде ас мое ти го решим напиши белешка на братчеда пешо од псоваческиа клуп и той знаа ка дасе сварже сас мене по васдушна пошта и тека ште оспееш а осаштествиш комоникациа сас мене.

-------------

PS. Ако някой администратор иска да спра с пускането на тези съобщения - знае къде да ме намери.
ОЩЕ ИНФО

114

Отговор на това съобщение
 Списък с форуми  |  Дървовиден изглед   По-нова тема  |  По-стара тема 


 Списък с форуми 
 User Login
 User Name:
 Password:
 Remember my login:
   
 Forgot Your Password?
Enter your email address or user name below and a new password will be sent to the email address associated with your profile.


НАЧАЛНА СТРАНИЦА

FORUMS' PAGE VIEWS SINCE 22-JAN-2004